Tel Erozyonla Kesme

Bu tezgahlarda genellikle tel çapları 0,05~0,4 mm arasında değişen pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanılmaktadır.

Talaş kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın zaman aralığına göre değişmektedir. Bu tezgahlarda genellikle tel çapları 0,05~0,4 mm arasında değişen pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanılmaktadır. Bu sayede parça yüzeyinde oluşabilecek maksimum radyüs miktarı 0,4 mm’yi geçmez.

Tel erozyon tezgahında bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklüdür. Kesim; telin parçaya yaklaşması ile meydana gelen ark ile oluşur. Ark anında 800°~1200° C ısı oluşur. Bu parametreler kesilen parçanın boyut ve şekil toleransları üzerine tesir etmektedir. Çok önemli kalıp parçalarının kesildikten sonra başka herhangi bir işlem uygulanmadan kullanılabilmesi için bu parametrelerin uygun seçilmesi gerekmektedir.

Tel erozyonla işlemede, geleneksel talaş kaldırma yöntemlerine göre daha fazla kontrol edilebilen faktörler (gerilim, puls süresi, puls frekansı, akım şiddeti, tel gerilmesi, dielektrik sıvı püskürtme basıncı performansı, kesme aralığı voltajı, tel ilerleme hızı, tel çapı, tel türü vs.) ve tabii olarak bunların her birinin üretilen parçanın doğruluğuna ve kalitesine etkisi vardır. Doğrudan kontrol edilemeyen ancak yukarıda bahsedilen faktörler haricinde iş parçası kalınlığının ve iş parçası malzemesinin ısıl işlem proseslerinin de tel erozyon yönteminin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkısı vardır.

Karışık şekle ve kesite sahip parçaları üretmek için geleneksel talaş kaldırma yöntemlerinden farklı olan  tel erozyon tezgâhı ile işleme çok yaygın ve bilindik bir yöntemdir. Tel elektrot ve iş parçası arasındaki boşalımlar veya elektrik kıvılcımların rastgele dağıtılması sonucu dielektrik sıvı içerisine daldırılmış iletken malzemeden talaş kaldıran bir termal aşınma yöntemidir. Tel erozyonla işleme

(WEDM), dünyada tornalama, frezeleme, taşlama ve diğer geleneksel işleme yöntemlerinin hepsinin yerini aldı.

Tel erozyonla iş parçasından talaş, elektro termal enerji ile kaldırıldığı için, talaş kaldırma oranı elektrik  iletkenliğine ve iş parçasının ergime sıcaklığına bağlıdır . Yüksek elektrik iletkenliği ve düşük ergime sıcaklığına sahip malzemeler, tel erozyon ile daha etkili işlenebildiği gibi, mukavemeti veya sertliği; takım kırılmasına veya prosesin aksamasına etkin rol oynamaz.

Tel erozyon ile işleme (WEDM) tekniği üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda çeşitli malzemelerin (SAE 4140 alaşım çeliği, SKD 11 alaşım çeliği, Cr 12, Inconel 601, M 303 extra plastik çeliği, DC 53 kalıp çeliği, dökme demir, HB100 alüminyum, HB 149 pirinç, HB 653 alaşım çeliği, HRA 90,5 sementit karbon alaşımı, Ç8620 çeliği, AISI D2 çeliği vb.) işlenmesi, işleme parametrelerinin

belirlenmesine çalışılmıştır. Bu parametrelerin yüzey pürüzlülüğü, boyut ve ölçü tamlı üzerine etkileri incelenmiş ve optimum parametrelerin belirlenmesi için deneysel tasarım yapılmış ve en uygun şartlarınbelirlenmesi için analiz teknikleri kullanılmıştır.