Tel Erozyonda Telin Önemi ve EDM’de Telin Rolü

Günümüzde sanayi işletmeleri artan ihtiyaçlarını karşılamak için ellerindeki olanakları nasıl yükseltecekleri konusunda bilgi eksiklikleri yaşıyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için yeni makine yatırımı yapmak, mevcut makinelerin kapasitesini artırmaktan daha yüksek maliyetli. Bu nedenle eldeki makinelerin verimli ve yüksek kapasiteyle kullanılması gerekiyor. EDM tel erozyon kısmında buna etki eden en önemli faktörlerden biri teldir.

EDM’de Telin Rolü

Tel erozyonda kaliteli tel kullanıldığında makinenin performansı doğru orantılı artış sağlamakta, bu da işletme için birim maliyeti düşürmekte. İşletmelerin sıklıkla düştüğü hata, maliyet hesabı yaparken ilk satın alma maliyetinin dikkate alınmasıdır. Ucuz telle maliyetin de ucuz olacağı düşünülüyor, fakat bir makinenin işletme maliyetini sadece tel ve sarf malzemesi belirlemiyor. Maliyet, makine amortismanı, işyeri kirası, çalışanlar, enerji gibi kalemlerden oluşmakta. Bu tabloda en önemli etken tel değildir.