Tel Erezyonla Kesilen Yüzeyler Neden Sertleşir

Böhler tarafından yapılan bir deney aktarılarak yüzeyde oluşan ısıl değişim ve sertliğe etkisi görülmektedir.

Tel Erozyon bir Elektro erozyon yöntemidir, bu nedenle işleme esnasında malzemenin kesilen yüzeyinde  ısıl farktan ötürü sertlik kaybı oluşur. Böhler tarafından yapılan bir deney aktarılarak yüzeyde oluşan ısıl değişim ve sertliğe etkisi görülmektedir. Böhler K110 malzeme ile yapılan deney sonunda oluşan diyagram aşağıdaki gibidir.

Bölgede kalıp malzemesi olarak kullanılan Böhler K110 malzemesinde Tel erezyonundan dolayı termik bir etkilenme sözkonusu değildir.

Bölgede tel erezyonundan dolayı kalıp ısınması 450-680 Kelvin (derece olarak hesaplanması durumunda 273 derece eksiltmek gerekmektedir.) arasında bulunmaktadır.

Bölgede ısı değerleri 670-810 Kelvin arasında bulunmakatadır. Bu bölgede Martensitin karbon kaybı deva etmektedir ancak tel erezyondan kaynaklanan ısı yükselmesi sayesinde açığa çıkan karbon bünyede ki metalik (Cr, Mo,V) elementlerle birleşip yeniden karbürler oluşturmaktadır. Martesitin dönüşmesinde meydana gelen sertlik kaybı, Yeniden oluşan oluşan karbürlerden meydana gelen sertlik Yükselmesi taraından telafi edilerek yeniden bir sertlik yükselmesi oluşmaktadır.

Bölgede ısı değerleri 810-960 Kelvin arasındadır. Bu bölgede karpit oluşumu ve Martensit dönüşümü tamamlanmıştır. İnce yapılı karpitler birleşerek daha iri karpitler oluşturmakta ve bunun sonucu olarak sertlik düşmesine sebeb olmaktadırlar.

Bölgede ısı değerleri 960-1200 Kelvin arasında olmaktadır. Burada M3C tipindeki karpitler eryerek tekrar ana matrise karışmaktadır. Burada serbest karbon oluşmakta ve demirle birleşerek Austenit yapısına kavuşmaktadır. Ancak mikro doku soğuk elektroliz malzemesiyle dielektrikum temasıyla yeniden tetragonal sertliği yüksek Martensit meydana getirmekte ve bu da sertlik yükselmesine sebeb olmaktadır.

Bölgede ısı değerleri 1270 Kelvin ve alaşımın erime noktası olan 1723 Kelvin arasındadır. Bu yüksek derece nedeniyle malzemenin yüzeyi aşırı ısınmakta ve serbest kalan karbon demirle birleşerek çok yüksek seviyelerde (%40 ve üzeri) bakiye Austenit meydana getirmekte ve dolayısı ile sertlik devamlı düşmektedir. Resimde de gözüken kenardaki beyaz tabaka , bakaya Austenit olup sertliği takribi 250 Hm’dir.